Personvernerklæring for Unibok AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Unibok AS behandler personopplysninger for våre brukere.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Unibok AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og benytter kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre brukere.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler. Unibok AS er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg på Unibok?

Navnet og brukernavnet ditt, skole, FEIDE-ID, rolle (elev/lærer), trinn, fag, målform og dine kontaktopplysninger

 • Hvilke produkter du har tilgang til
 • Hvilke grupper/klasser du tilhører
 • Din bruk av produktene (hvilke bøker du har brukt og dine bokmerker og notater)

Behandling foretas på grunnlag av samtykke

Vi behandler også statistikk og bruksmønstre. Formålet med behandlingen er å gi best mulig brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater, samt å forbedre og tilpasse informasjon til brukeren på bakgrunn av handlingsmønstre og atferd. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse.

Hvorfor lagrer Unibok personopplysninger?

Vi lagrer personlige data om deg for å gjøre Unibok best mulig for deg:

 • Du finner dine notater og bokmerker i bøkene.
 • Du får tilgang til de produktene som du selv, skolen eller andre har kjøpt til deg.
 • Visningen på Unibok tilpasses deg, slik at du enkelt finner det du har bruk for.
 • Brukerstøtte kan hjelpe deg hvis du trenger det.
 • Forlagene og skole/skoleeier får vite hvilke bøker som har blitt tatt i bruk.

Hvem kan få tilgang til å se dine persondata?

 • Brukerstøtte hos forlagene Aschehoug og Cappelen Damm og ansatte på skolen din vil kunne se personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne veilede og hjelpe deg.
 • Dine notater og bokmerker vil kun vises for deg.
 • Hvis du bruker FEIDE til å logge på tjenester som er integrert med Unibok (for eksempel Aschehoug univers eller CDU.no) vil denne tjenesten sjekke om du har en Unibok-brukerkonto og eventuelt hvilke produkter du dermed skal ha tilgang til. Opplysningene vil ikke bli formidlet til andre aktører.
 • Unibok AS bruker Ravn Webveveriet AS som databehandler. Utvalgte ansatte vil kunne se personopplysninger som er nødvendige for at de skal drifte løsningen og drifte nødvendig support.

Deling av personopplysninger

 • Din Feide-id, skoletilhørighet og lisensinformasjon overføres mellom Unibok og forlagenes brukersystemer for å gi deg tilgang til dine produkter.

Sletting av brukerdata

 • Alle opplysningene vil bli slettet dersom din konto ikke har vært i bruk de siste seks månedene og det ikke er gyldige lisenser knyttet til kontoen (det siste gjelder kun for privatbrukere).
 • Dersom du av andre grunner ønsker å bli slettet fra Unibok, vennligst send en e-post til Unibok sin brukerstøtte.

Hvor er opplysningene hentet fra?

 • Personlige data om deg vil bli hentet fra FEIDE. I tillegg vil du selv kunne velge målform.

Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter?

Unibok er en tjeneste som eies og drives av forlagene Aschehoug og Cappelen Damm. Behandlingsansvarlig er Unibok AS. Det er forlagenes brukerstøtte som i det daglige oppfyller pliktene som behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder via Cappelen Damm undervisnings brukerstøtte: cdukunde@cappelendamm.no eller Aschehoug skoles brukerstøtte: kontakt@aunivers.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss ved å legge ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no