Lisenser og tilgang

Når du har kjøpt lisens og logget inn med en bruker har du tilgang til bøkene dine på alle skjermer – også mobilen. For tilgang uten nett, må du først laste ned bøkene.

Innlogging
Du må ha Feide-id eller en privat bruker-id for å logge inn på Unibok. Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler kan ikke benytte FEIDE ved innlogging, men må opprette en privat bruker. Les mer om FEIDE her.

Du oppretter en privat bruker på nettsiden til forlagene:

Lisensens varighet

Unibok-lisensen gir tilgang til én bok og gjelder for én bruker. Lisensen gjelder for skoleåret, med noen enkelte unntak. Informasjon om hvor lenge lisensen er gyldig finner du under den enkelte utgave i katalogen. Elever og lærere har tilgang til det samme innholdet.

Prøvetilgang

Skoler kan bestille gratis prøvetilgang for å teste og vurdere Unibok. Send en e-post til Aschehoug eller Cappelen Damm med navn på skole, tittel på bok og antall lisenser du ønsker å vurdere. Ansatte ved universitet og høgskole kan be om tilgang til én lisens, send e-post til Cappelen Damm.

Kom i gang med Unibok i klasserommet

Vi anbefaler en felles gjennomgang i første time med Unibok slik at alle kommer godt i gang.

Se gjerne også de andre instruksjonsfilmene våre sammen:

Unibok på eksamen

Det finnes to måter å gi elevene tilgang til Unibok under eksamen.

Laste ned bok

Elevene kan laste ned boka før eksamen og ha tilgang til boka uten internett, eller skolen/fylket kan gi tilgang som tillatt nettsted under eksamen. Nedenfor kan du lese hvordan.

For at elevene skal ha tilgang til unibøkene sine uten nett, må boka/bøkene lastes ned av hver enkelt elev før eksamen.

 1. Bruk nettleseren Chrome, Edge eller Safari.
 2. Last ned boka når du er i bokhylla på Unibok.
 3. Favorittmerk gjerne lenken til boka eller denne adressen https://les.unibok.no.
 4. Når du er uten tilgang til nett, finner du boka i nettleseren under dine favoritter eller ved å taste inn https://les.unibok.no.

Unibok som tillatt nettsted under eksamen

De fleste skoler/fylker gir elevene tilgang til utvalgte nettsteder under eksamen. Unibok (med nettilgang) kan være et slik tillatt nettsted.

For å åpne/gi tilgang til Unibok under eksamen må skolen åpne for listen nedenfor med URL-er under eksamen. Grunnen er at Unibok består av flere koblede webtjenester for å gi eleven en optimal leseopplevelse.

 • www.unibok.no
 • les.unibok.no (innlogget bruker)
 • oppslag.cappelendamm.no (ordbok)
 • service.webappella.no (talesyntese)
 • cloudfront.net (skylagring av lydfiler og video)
 • code.jquery.com (standard kodebibliotek)
 • fonts.googleapis.com (webfonter)

Merk at det i noen Unibøker kan forekomme lenker til innhold på nettet som ikke inkluderes av URLene overfor.

I tillegg må det åpnes for FEIDE slik det er beskrevet lenger ned på Utdanningsdirektoratets nettsider om administrasjon av eksamen og tekniske krav.

Utdanningsdirektoratets regelverk for å lamme deler av internett ved eksamen medfører noen utfordringer. Alle moderne webløsninger benytter seg av flere kodebibliotek og en infrastruktur. Derfor er ikke løsningen så enkel som tidligere da man kunne åpne for én IP-adresse eller én nettadresse, men det fungerer når man gjør jobben, se informasjon fra Utdanningsdirektoratet om IP-adresser til bruk ved gjennomføring av prøver, og andre tekniske krav.

Integrerte ordbøker

Alle unibøker har integrerte ordbøker i engelsk, fransk, tysk, spansk og norsk bokmål eller nynorsk. Det er raskt, lærerikt og fremmer leseforståelse.

At det er lett å slå opp ord, er viktig når man leser en norsk fagtekst eller når man skal forstå en tekst på et annet språk. Med direkte oppslag på ord i teksten er de integrerte ordbøkene et effektivt og nyttig hjelpemiddel for bedre leseforståelse. Ordbøkene er spesielt utviklet for elever og studenter i norsk skole.

På bildet har vi slått opp det engelske ordet emblazoned – en bøyd form av ordet. Leseren får informasjon om bøyningsmønster, ulike betydninger og uttale.

Leseren kan klikke på ordene i forklaringen eller søke videre i søkefeltet eller ordhjulet på høyre side. Vi har også beholdt alfabetstripen fra papirordboka så det skal være enkelt for leseren å bevege seg rundt i hele ordboka på jakt etter nye ord.