Om Unibok

En felles løsning for skolen og høyere utdanning
Unibok er en digital plattform med digitale bøker fra flere forlag til grunnopplæringen og høyere utdanning. Alle bøkene er laget i samme digitale format og har samme innloggingssystem og brukergrensesnitt. Her får du én bokhylle for dine bøker. Formatet er fleksibelt og er basert på standard e-bok- og webformater. Det eneste du trenger for å bruke Unibok er en oppdatert nettleser.

Eiere
Unibok er et samarbeid mellom flere forlag og eies av to av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm. Aschehoug skole er et ledende miljø for utvikling av digitale læremidler. På aunivers.no finner du over 200 elev- og lærerressurser tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. Cappelen Damm er Norges største forlag og utvikler læremidler til de fleste fag i grunn- og videregående skole, voksenopplæring og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet.

Format
EPUB 3 er en åpen e-bokstandard, utviklet av International Digital Publishing Forum (IDPF). EPUB 3 er et allment vedtatt digitalt dokumentformat basert på webstandarder som HTML 5, CSS, Javascript og SVG. EPUB-standarden forvaltes av International Digital Publishing Forum (IDPF). Innhold i dette formatet er egnet til å leses på skjermer av forskjellig størrelser og med forskjellige skjermoppløsninger.

Leseren
Unibok-leseren er basert på åpen kildekode fra Readium Foundation. Readium Foundation er en non-profit medlemskapsorganisasjon initiert av International Digital Publishing Forum (IDPF).

Nødvendig programvare
Unibok kan brukes i alle moderne nettlesere, tilpasser seg PC, Mac, nettbrett og ulike skjermstørrelser og kan tas i bruk uten egen programvareinstallasjon.

Nødvendig innlogging
For å lese en Unibok kreves Feide-innlogging eller en bruker hos Aschehoug eller Cappelen Damm Utdanning.

Prosjektleder
Mats Kranmo Smedstad

Teknisk løsning
Ravn Webveveriet AS

Drift
Ravn Webveveriet AS
Cappelen Damm AS
H. Aschehoug & Co

Rettigheter
Grafisk design og brukergrensesnitt: Ravn Webveveriet AS
Lydspor i vignetten: Piano Quality – Life Review © Martin Minor

Alle rettigheter til dette nettstedet blir forvaltet av Aschehoug og Cappelen Damm.
Bruk av stoffet på nettstedet (illustrasjoner, tekst, fotografier osv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.
Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor.
Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.
Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Aschehoug eller Cappelen Damm.
Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Kontakt oss
Vi er takknemlige for all ris og ros, som kan være med på å gjøre oss bedre.
Send oss gjerne en e-post:

Aschehoug Undervisning Cappelen Damm Utdanning
E-post: kontakt@aunivers.no E-post: cdukunde@cappelendamm.no

Copyright
© Aschehoug 2018
© Cappelen Damm 2018