KRLE 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Marius Timmann Mjaaland, Ingvild Sælid Gilhus og Solbjørg Øvretveit

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Med KRLE 8–10 får elevene innblikk i religionens betydning i samfunnet, samtidig som de utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma. Hvordan leve sammen selv om vi er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

KRLE 10 Grunnbok består av tre temabaserte kapitler: Kritisk tenkning, Nyreligiøsitet og livssyn og Liv og død.

Til boka finnes et hefte med forslag til undervisningopplegg til hvert kapittel. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i kjerneelementene for å sikre at elevene når kompetansemålene for 8. til 10.trinn. Heftet inneholder også forslag til ulike eksamensopplegg.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Denne uniboka har både innlest lyd og syntetisk tale.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.