KRLE 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Marius Timmann Mjaaland, Solbjørg Øvretveit og Kristian Stensgård

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Med KRLE 8–10 får elevene innblikk i religionens betydning i samfunnet, samtidig som de utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma. Hvordan leve sammen selv om vi er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

KRLE 8 Grunnbok består av tre temabaserte kapitler: Kristendom og kulturarv, Hellige hus, tekster og steder og Filosofi og etikk.

Til boka finnes et hefte med forslag til undervisningopplegg til hvert kapittel. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i kjerneelementene for å sikre at elevene når kompetansemålene. Heftene inneholder også forslag til ulike eksamensopplegg for 8. til 10. trinn.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Denne uniboka har både innlest lyd og syntetisk tale.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.