Kraft 2 Fysikk 2 Unibok (LK20)

Sandstad, Fossum, Myhrehagen, Dellnes og Bergli

Lisens per bruker

380,–
Gå til bestilling

Med Kraft 2 Unibok (LK20) får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget fysikk 2 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Kraft elev- og lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Les mer om læreverket og andre komponenter i Kraft 1 og 2 (Fagfornyelsen 2021) på cdu.no/vgs.