Kosmos Påbygging Unibok (LK20)

Heskestad, Engan, Liebich, Mykland, Nærø og Valvik

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling

Kosmos påbygging Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Kosmos påbygging Unibok (LK20) dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se https://kosmos.cappelendamm.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på cdu.no.