Matematikk 7 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Lisens per bruker

129,–
Gå til bestilling

Matematikk 7 Oppgavebok Unibok er en digital utgave av grunnboka i et leservennlig format, og er en del av læreverket Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er oppgaveboka alltid tilgjengelig, elevene kan lese den både online og offline på alle digitale flater. Unibok har flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe eleven i arbeidet med tekstene.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Oppgaveboka følger kapitlene og målene i grunnboka. Oppgavene er differensieringsmarkert. Eleven vises tydelige eksempler underveis, og oppgaveboka egner seg derfor ekstra godt til hjemmearbeid.

Oppgavene under «Andre utfordringer» ved slutten av hvert kapittel, er ekstra utfordrende. Noen av oppgavene går ut over målene for kapitlet og gir en forsmak på neste steg.


Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.