Kode 1 IT 1 Unibok (LK20)

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim

Lisens per bruker

320,–
Gå til bestilling

Kode 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som tilpasser seg den skjermen eleven jobber på. Læreboka Kode 1 (2021) Unibok dekker alle kompetansemålene i LK20 for Informasjonsteknologi (IT1) i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elever og lærere, se kode.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan bearbeide teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å lage egne notater ved å markere i fagteksten og legge til egne kommentarer. Deretter kan notatene eksporteres til ønsket format eller printer. Sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Kode 1 (2021) Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under Tips og brukerstøtte på Unibok.no.Kode 1 (2021)Kode 1 (2021) IT 1%MCEPASTEBIN%https://kode.cappelendamm.no/Kode 1 (2021) Unibok