Vekst Yrkesliv Unibok (LK20)

Arsky, Bogstad, Bråthen, Dreyer, Lang-Holmen, Bjærke, Stordalen, Skjelstad Svendsen og Aanderaa

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Vekst Yrkesliv (2021) for barne- og ungdomsarbeiderfag er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i to år. Læreverket Vekst (2021) dekker alle kompetansemålene i LK20 til barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver, fordypning og læringsstier, se vekst.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å lage egne notater ved å markere i fagteksten og legge til egne kommentarer. Deretter kan notatene eksporteres til ønsket format eller printer. Sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Vekst Yrkesliv (2021) Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under Tips og brukerstøtte på Unibok.no.