Mat og helse 8-10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius, Randi Cathrine Fulland og Ranveig Hammeren

Lisens per bruker

169,–
Gå til bestilling
Grunnboka har beskrivelser av redskap og teknikker du bruker på kjøkkenet og tekster og oppskrifter som gjør elevene kjent med egen og andres kultur. Matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon har fått et eget kapittel, og det er et eget kapittel hvor elevene lærer å være kritiske til kostholdsinformasjon fra influensere og andre kilder. Kapittel 9 til 17 omhandler ulike matvaregrupper, og informasjon om hvordan vi best tar vare på ulike matvarer er lagt inn i de ulike kapitlene. Bakerst i hvert kapittel er det Test deg selv-oppgaver og Reflekter og utforsk-oppgaver.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.