Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Liv Bredahl med flere

Lisens per bruker

199,–
Gå til bestilling
Samfunnsfag 10 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av grunnboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm. Boka er beriket med innlest lyd. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm er skrevet til fagfornyelsen og tar for seg det nye samfunnsfaget som helhet, belyser alle de sentrale aspektene og problemstillingene i faget og ser sammenhengen mellom hendelser i nåtid og fortid.

Dette er Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm:
  • Helt nytt samfunnsfagverk skrevet for fagfornyelsens nye læreplan
  • Skaper engasjement hos elevene med samfunnsaktuelle temaer
  • Igangsetter undring og utforsking hos elevene med refleksjonsspørsmål og oppgaver
  • Tydelige temaer som gjør bøkene fleksible i bruk
  • Forankret i læreplanens kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer