Kosmos IM Unibok (LK20)

Arild Boye, Siri Halvorsen, Per Audun Heskestad, Karoline Nærø og Svein Arne Eggebø Valvik

Lisens per bruker

149,–
Gå til bestilling
Kosmos IM (2020) naturfag vg1 for informasjonsteknologi og medieproduksjon læreplanen for Kunnskapsløftet, LK20.

Kosmos yrkesfag - seks lærebøker skrevet til de ulike læreplanene for naturfag yrkesfag vg1 for LK20. Kosmos IM formidler naturfag på en enkel og motiverende måte. Et rikt utvalg av dagsaktuelle eksempler og forsøk, åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Åpne forsøk gir rom for undring og økte muntlige ferdigheter.

De ulike Kosmos YF-lærebøkene har egne deler som står til hvert utdanningsprogram til LK20. De yrkesfagspesifikke delene utgjør 20-30 prosent. Kosmos YF gjør på den måten naturfaget relevant for elevenes utdanningsprogram.

Lærebøkene er alt i ett-bøker som inneholder teori, oppgaver og forsøk. Tekstene i Kosmos YF er skrevet for at det skal være motiverende og lett å lære naturfag. Underveis i teksten møter elevene på spørsmål som åpner for refleksjoner og gode diskusjoner i klasserommet. Lærebøkene har eksempler som gjør faget relevant for eget liv og utdanningsprogram. Kosmos YF-bøkene har en ryddig struktur og er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å utforske, forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

Det elevene lærer i naturfag må være relevant for den utdanningen de skal ta. De første fire kapitlene er like i alle lærebøkene. De to siste kapitlene er tilpasset de unike kompetansemålene i de ti læreplanene.

Kosmos IM har tilhørende digitale ressurser for Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no.

Les mer om læreverket og hvordan det er skrevet for elever på yrkesfag på cdu.no/vgs.