Geografi Unibok (LK20)

Helene Eide, Torgeir Salih Holgersen og Odd-Ivar Johansen

Lisens per bruker

276,–
Gå til bestilling

Geografi (2020) Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget geografi i videregående skole. Utgaven dekker alle målene i læreplanen til fagfornyelsen.

Geografi (2002) kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Klimaforsker Bjørn Halvard Samset fra Cicero har skrevet et essay til elevene i boka om klimaendringene.

Feltarbeidet har en viktig plass i fagfornyelsens læreplan. Læreverket har en systematisk struktur, er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og gjøre lokale tilpasninger.

Det er lagt vekt på en god sammenheng mellom bilder, figurer, tegninger og tekst for å styrke elevenes lesing og forståelse. Å bli kjent med, bruke og lese tabeller og figurer er en kompetanse elevene skal utvikle. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart.

De digitale ressursene for elevene er et viktig supplement også til den digitale læreboka. På nettsidene er det lagt opp til undervisningsopplegg og oppgaver med mer lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden og utforsker. Nettressursene for elevene er gratis, men de må logge inn for å lagre svar på oppgaver og få tilbakemeldinger fra lærer.

På lærernettstedet finner læreren flere nyttige ressurser til undervisningen og læreren kan følge med på elevenes arbeid, progresjon og kommentere innleveringer.

Les mer om læreverket Geografi (2020) på www.cdu.no/vgs.

Geografi nettsted finner du på www.geografi.cdu.no