Kosmos SF Unibok (LK20)

Heskestad, Engan, Liebich, Mykland, Nærø og Valvik

Lisens per bruker

319,–
Gå til bestilling

Kosmos SF (2020) er skrevet til fagfornyelsen av læreplanverket i naturfag (LK20). De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet, og de gradvis mer utfordrende programmeringsoppgavene vil gjøre elevene i stand til å modellerer ulike naturfaglige fenomener.

Gjennomgående i boka finnes ulike spørsmål som skal skape undring og refleksjon, som f.eks. «Har vi fri vilje, eller er tankene våre kun et resultat av kjemiske reaksjoner satt i gang av ytre påvirkning?». Oppgavene og forsøkene til hvert kapittel er bygget opp slik at de skal engasjere og stimulere til nysgjerrighet og nytenkning. I tillegg har boka en rekke eksempler som ytterligere skal fascinere og engasjere elevene.
Dybdelæring.

I følge UDIR skal elevene «utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i faget». Kosmos SF (2020) dekker dette for eksempel ved å vise hvordan IR-stråling og radiobølger kan brukes til å overføre binære tall gjennom pedagogisk oppbygde tekster og illustrerende figurer. Oppgavene er bygget opp slik at elevene må reflektere og bruke kunnskapen de har tilegnet seg innenfor ulike områder. Læreboka har i tillegg en rekke pedagogiske videoer fra hvert tema som forklarer stoffet på en annen måte og som skal hjelpe elevene med å få en grundigere forståelse i faget.

Programmering
Det er lagt mye vekt på at programmeringsoppgavene både skal være læringsstøttende og at elevene skal kunne se nytten av oppgavene. Oppgavene er bygget opp slik at de vil være gradvis mer utfordrende, og gjøre elevene i stand til selv å lage enkle programmer som modellerer naturfaglige fenomener.

Gratis elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærere enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka.

Les mer om læreverket Kosmos (2020) på www.cdu.no/vgs.
Kosmos fagnettsted finner du på www.kosmos.cdu.no