Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Unibok

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Lisens per bruker

199,–
Gå til bestilling

Engelsk 8 Student's Book Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm. Boka er beriket med innlest lyd. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Ønsker du deg én lærebok i engelsk

  • med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
  • hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
  • med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
  • som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
  • som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.