Rendez-vous 1 (2012) Unibok

Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling
Rendez-vous 1(2012) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Boka er beriket med digitale oppgaver og innlest lyd.

Rendez-vous 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk I, Vg1 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se rendez-vous.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp. Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.