Bios Biologi 2 Unibok (2019)

Sletbakk mfl.

Lisens per bruker

360,–
Gå til bestilling

Bios Biologi 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Lisensen er gyldig i 2 år for elever som eventuelt også tar eksamen i biologi 2 neste år.

Bios 2 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget biologi 2 i videregående skole. Til læreverket følger det egne nettressurser med blant annet interaktive oppgaver og animasjoner, se biologi.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten. Det er integrerte ordbøker i alle fag, og elevene kan skrive notater og markere og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.