Kraft Fysikk 2 (2019) Unibok

Marit Sandstad, Janne-Christine Fossum, Henning V. Myhrehagen, Elise Bergli og Hege R. Dellnes

Lisens per bruker

380,–
Gå til bestilling

Kraft Fysikk 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Kraft Fysikk 2 Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget fysikk 2 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag, eksamensrelevante kontrolloppgaver og interaktive oppgaver, se kraft.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.