Historie og filosofi 2 Unibok

Tommy Moum, Atle Sævareid og Tove Pettersen

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Historie og filosofi 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Historie og filosofi 2 er et helhetlig pedagogisk tilbud til programfaget historie og filosofi 2 og dekker læreplanmålene i alle hovedområdene til den reviderte læreplanen fra 2016. Boka er beriket med bildesamlinger.

Historiske og filosofiske kildetekster er integrert i kapitlene. Hvert hovedtema åpnes med en filosofisk samtale som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i stoffet både med empati, undring og analyse.

Elevene bringes tettere på fortiden gjennom et rikt utvalg kildetekstutdrag underveis i kapitlene med spørsmål som går til kjernen på hvert enkelt tema. I første del er et praktisk verktøy for å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster.

Elevnettstedet er gratis og inneholder utfyllende kilder med oppgaver. Lærernettstedet inneholder forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, kapittelprøver, eksamensstoff og presentasjoner. Nettstedet historieogfilosofi.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Historie og filosofi, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.