Kommunikasjon og kultur 1-3 Unibok

Børresen, Vanvik og Økland

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Kommunikasjon og kultur 1-3 Unibok er den digitale utgaven av læreboka fra 2018. Kommunikasjon og kultur 1-3 er et helhetlig pedagogisk tilbud til alle de tre kursene i programfaget kommunikasjon og kultur i videregående skole og dekker alle læreplanmålene.

Læreverket har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanen er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert i 2018.

Verket gir en ryddig innføring i sentrale kultur- og kommunikasjonsteorier, tekstteori og tverrkulturell kommunikasjon. Den digitale læreboka har en tydelig inndeling etter KK1, KK2 og KK3, men har også stoff som kan brukes på tvers, blant annet et fyldig skrivekurs. Verket har fått en ryddig utforming og et design som gjør lesingen lettere for elevene.

Nettstedet for elev og lærer finner på denne adressen: kommunikasjonogkultur.cdu.no.

Les mer om læreverket Kommunikasjon og kultur 1-3 og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.