Tracks SF Unibok

Ellen Johanne Narum Fodnestøl, Rasma Haidri Sjøvoll, Silje Moen og Helen Murray

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling
Tracks SF Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Tracks SF er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til engelsk fellesfag, studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Boka er beriket med innlest lyd.

Tracks SF handler om å bygge opp og styrke elevenes motivasjon for å arbeide med engelsk gjennom differensiering, variasjon og aktualitet. Et mål er at eleven skal oppleve tematikken som aktuell og viktig. Svært god struktur, tekster av høy kvalitet, oppgaver som trener analyseferdigheter, muntligkurs, skrivekurs og det komplementerende elevnettstedet gjør at Tracks SF kan møte svært forskjellige behov i klassen.

Elevnettstedet inneholder mange interaktive oppgaver, tilrettelagte versjoner av tekster fra boka, lydstoff, ekstra tekster, filmer og slides, samt lenker til nyttig fagstoff. Elevnettstedet har også en fyldig grammatikkseksjon med teori og et stort antall oppgaver.

Lærernettstedet inkluderer bl. a. kapittelprøver, løsningsforslag til oppgavene i boka, forslag til årsplan, ekstra undervisningsopplegg og filmer.

Nettstedene finner du på denne adressen: trackssf.cappelendamm.no.

Les mer om Tracks SF, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.