Kontakt Påbygging Unibok

Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk, Siv Sørås Valand og Tommy Moum

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling

Kontakt Påbygging Unibok er den digitale utgaven av læreboka Kontakt Påbygging, for norsk for yrkesfag Vg3. Læreverket er nyskrevet i 2015 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Lærebokteksten og teksten fra tekstsamlingen er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel. Lisensen varer i et år.

Kontakt Påbygging
har både teori og tektsamling i én bok. Teoridelen har grundige omtaler og eksempler fra mange av de samme tekstene som elevene finner i tekstsamlingen. Slik får elevene se hvordan ulike typer tekster skal omtales og analyseres når de selv skal jobbe med liknende tekster. Egne kapitler om retorikk og skriving av tekster viser elevene hvordan de skal skrive tekster med ulike formål.

I norsk påbygging er eksamensforberedelser er en viktig del av kurset og Kontakt påbygging gir elevene god hjelp fram til eksamen. I boka er det tips og informasjon om eksamensoppgaver og hva som forventes til skriftlig eksamen. Dette stoffet kan brukes som oppslagsdel under eksamen.

På elevnettstedet finnes et eget lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Her får elevene hjelp til å se virkemidler i tekster de leser, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangrer. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som elevene kan bruke til å repetere og drille fagstoffet. Nettstedet er gratis og uten innlogging.

På lærernettstedet er det forslag til undervisningsopplegg, forslag til eksamensrettede oppgaver og presentasjoner som kan redigeres. Lærernettstedet krever innlogging.

Les mer om læreverket Kontakt Påbygging og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.
Nettsteder: http://kontakt.cappelendamm.no.