Vidas 2 Unibok (2013)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Vidas 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Vidas 2 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk I, Vg2 i videregående skole. Boka er beriket med innlest lyd.

Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon er viktige stikkord for Vidas.

Vidas tar opp aktuelle temaer tilpasset ungdom. Skillet mellom dialoger og faktatekster er tydelig, slik at elevene lettere kan forstå hvor de lærer å kommunisere og hvor det handler om faktakunnskap. Det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Kommunikasjon står i sentrum, og forfatterne har lagt vekt på å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad slik at det skal være enkelt å tilpasse undervisningen.


På læreverkets elevnettsted får elevene jobbe selvstendig med grammatikkoppgaver, vokabular, lytteøvelser, grammatikkforklaringer og Glosemesteren, samt at de kan lytte til alle tekstene fra boken. Elevnettstedet er gratis.

På lærernettstedet finnes forslag til årsplaner og undervisningsopplegg, planer for hvert av kapitlene, fasiter, videoer, sanger, videoer fra Mi querida familia m.m. Lærernettstedet krever lisens.

Nettstedet finner du på denne adressen: vidas.cappelendamm.no


Du kan lese mer om Vidas for spansk I, og bestill lisenser på cdu.no/vgs.