Politikk og makt Unibok (2015)

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling

Politikk og makt Unibok er den digitale utgaven av læreboka fra 2012 til faget politikk og menneskerettigheter. Lærebokteksten er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel. Lisensen varer i et år.

Politikk og makt er grundig i behandlingen av internasjonal politikk. Elevene skal opparbeide et grunnlag for å delta i en faglig interessant diskusjon og refleksjon rundt viktige samfunnsspørsmål. Grunnlaget legges i gjennomgangen av begreper i faget, som politikk, makt, demokrati og menneskerettigheter.

Elevnettstedet har ulike arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, sammendrag av kapitlene, utdypende bakgrunnsstoff og en begrepsbank med definisjoner og forklaringer. Nettstedet er gratis og uten innlogging.

På lærernettstedet finnes forslag til årsplan, undervisningsopplegg og prøver. Nettstedet krever innlogging.

Les mer om Politikk og makt på www.cdu.no/vgs. Nettsted, se http://politikkogmakt.cappelendamm.no.