Ankunft 1 Unibok (2012)

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling

Ankunft 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Ankunft er et helhetlig pedagogisk tilbud til tysk II i videregående skole og dekker læreplanmålene i alle hovedområdene til læreplan i fremmedspråk nivå II. Boka er beriket med innlest lyd.

Styrken ved Ankunft har vært læreverkets klare målsetting om å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Læreverket er preget av en grundig og systematisk språkopplæring, ikke minst gjennom utvalget av tekster og oppgaver. Hvert kapittel i boka har en seksjon «Praktisches Deutsch», et middel til å øke frase- og ordforråd, i et autentisk og tidsriktig språk som elevene kan se praktisk nytte av å beherske.

Elevnettstedet er gratis. Til hvert kapittel i boken vil elevene blant annet finne:

  • Interaktive grammatikk- og ordforrådsøvinger
  • Teoretisk grammatikk til øvingene i kapitlet
  • Lenker til Internett-oppgaver
  • Lærebokens tekster innspilt i mp3-format

For læreren er det utviklet en digital, lisensbelagt lærerressurs for hvert årstrinn med ulike hjelpemidler til undervisningen, blant annet årsplan, prøver, fasit, kopieringsoriginaler, powerpoint-presentasjoner, videoer og tavlebok.

Nettstedet finner du på denne adressen: ankunft.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Ankunft, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.