Moment VG1 Unibok

Lars August Fodstad, Martin Minken, Magnhild Glende og Audhild Norendal

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling
Moment VG1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka Moment VG1 i norsk studieforberedende. Læreverket er nyskrevet i 2014 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Boka er beriket med innlest lyd. Lisensen varer i tre år.

Moment gir elevene god og konkret støtte i arbeidet med norskfaget. Forfatterne viser både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og skrivekompetanse på et videregående nivå. Elevene blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. Denne strukturen er valgt for å gi bedre læringsutbytte.

Forfatterne demonstrerer hvordan man kan lese og skrive tekster med større utbytte gjennom konkrete og grundige modellesninger. Mønstertekster forbereder elevene til å kunne følge oppskrifter og skrive sine egne tekster i ulike sjangrer og med ulike formål.

Moment går inn i retorikken på alle tre årstrinnene og er konkret og fokusert på sentrale begreper slik at eleven skal bli i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3.

På elevnettstedet finnes et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelp i arbeidet med å lese-, analysere og skrive egne tekster, og det er det mange praktiske oppgaver som hjelper eleven til å forstå og mestre formverket. Nettstedet er gratis og uten innlogging

Lærernettsted med forslag til presentasjoner, prøver og større oppgaver. Nettstedet krever innlogging.

Les mer om læreverket Moment på www.cdu.no/vgs. Nettsted, se http://moment.cappelendamm.no.