Alle tiders historie Vg2–Vg3 Unibok

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Lisens per bruker

319,–
Gå til bestilling

Alle tiders historie Vg2–Vg3 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i historie til Vg2 og Vg3. Lærebokteksten er lest inn, lydfilene ligger til hvert kapittel.

Utformingen i Alle tiders historie er komponert for å støtte effektiv lesing, arbeid med faget og fordypning.

Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende bilder og elementer, og gjør dyplesing lettere for alle elever. Lærestoff knyttet til «historieforståelse og metoder» er plassert slik at de passer til historien som fortelles.

Kildesorteringer, minnemarkeringer, nærbilder av personer, fortid og forklaring, bildedokumentasjon og kart er stoff knyttet til «historieforståelse og metoder».

Elevnettstedet har oversikt over alle begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Elevnettstedet er gratis og uten innlogging.

Lærernettstedet er innholdsrikt og har en god film- og bildebank, forslag til årsplaner, muntlig eksamen, undervisningsopplegg, prøver og evalueringskriterier. Tilgang krever innlogging.

Alle tiders historie Vg2–Vg3 fås også som to separate bøker. Les mer om Alle tiders historie på www.cdu.no/vgs. Nettsted, se http://alletidershistorie.cappelendamm.no.