Juss og samfunn 1 Unibok

Alf Marcus Wiegaard

Lisens per bruker

229,–
Gå til bestilling

Juss og samfunn 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er beriket med digitale oppgaver. Boka er et helhetlig pedagogisk tilbud til programfaget rettslære 1 i videregående skole. Utgaven dekker læreplanmålene i læreplanen fra 2007.

Juss og samfunn har med den nye straffeloven som trådte i kraft i oktober 2015, og de nylige justeringene i arbeidsmiljøloven. Læreverket forklarer de ulike rettsemnene grundig, i et språk elevene forstår og tar utgangspunkt i elevenes verden. Prinsippet «fra det nære til det fjerne» er et gjennomgående fagdidaktisk grep, der elevnære eksempler kombineres med mer avanserte saker og eksempler fra rettspraksis på alle nivåer. Et eget metodekapittel gir elevene en god og grundig gjennomgang av juridisk metode og et praktisk anlagt verktøy for å jobbe videre med de ulike rettsområdene. Helhetlig tenkning og tydelig struktur gir elevene en god forståelse for jussen som fag. Gjennomgående bruk av velkjente eksempler i fagtradisjonen og fersk rettspraksis gir eleven både et historisk og et aktuelt bilde av fagområdet.

Elevnettstedet er gratis og inneholder utfyllende fagstoff og ressurser som egner seg godt i det digitale formatet. Lærernettstedet inneholder blant annet løsningsforslag til oppgavene i bøkene og eksempler på tidligere eksamensbesvarelser. Nettstedet finner du her, https://jussogsamfunn.cappelendamm.no/

Les mer om læreverket Juss og samfunn, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.