Tracks Vg1–Vg2 Unibok

Richard Burgess, Petter Fuhre, Silje Moen, Helen Murray og Rasma Haidri Sjøvoll

Lisens per bruker

289,–
Gå til bestilling

Tracks Vg1–Vg2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka. Tracks Vg1–Vg2 er et helhetlig pedagogisk tilbud til yrkesfaglig engelsk i videregående skole og dekker, sammen med nettressurser, læreplanmålene i alle hovedområdene til læreplanen. Boka er beriket med innlest lyd.

Fellesbok for alle 9 yrkesfaglige utdanningsprogram

  • Vekt på grunnleggende ferdigheter
  • Fokus på situasjonstilpasset språk
  • Bevissthet og kunnskap om læringsstrategier
  • Skrivekurs og kurs i bruk av muntlige ferdigheter
  • Samme bok for alle elever, helt fram til eksamen

Et grunnleggende prinsipp for Tracks-serien er å bygge opp motivasjon for faget gjennom variasjon og differensiering. Et viktig mål har vært å bidra til å styrke fag- og yrkesrettingen av engelskopplæringen. Dette blir videreført gjennom to kapitler i boka som omhandler temaer fra yrkes- og arbeidsliv og som kombineres med læringsstoff på nett rettet mot det enkelte utdanningsprogram. Grunnleggende ferdigheter har alltid stått i fokus i Tracks, og i denne boka kommer dette tydelig fram, bl. a. gjennom kurs i muntlig og skriftlig bruk av engelsk.

Nettstedet finner du på denne adressen: tracks.cappelendamm.no.

Les mer om læreverket Tracks Vg1 og Vg2, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.