På høyden 8-10 Unibok

Kristin Fagerheim, Andrianne Skjold

Lisens per bruker

225,–
Gå til bestilling
På høyden Unibok inneholder tilrettelagt tekst fordelt på til sammen 26 kapitler. Teksten er gjennomgående brutt av spørsmål til forståelse og refleksjon. Ved hjelp av valg i «innstillinger» kan størrelsen på teksten reguleres.

All tekst er lest inn. Elevene kan lytte til opplest tekst parallelt med at de følger med på den skrevne teksten. Det hjelper elevene å forstå innholdet og gir dem også muligheten til å arbeide selvstendig med den. I tillegg bidrar lytting til at elevene bevisstgjøres om norsk muntlig språk.

Læremiddelet har en begrepsmodul på sju språk. Før hvert underkapittel er nye ord og begreper framhevet. Disse er markert i teksten og klikkbare. Ved å velge språk i «innstillinger» kan elevene enten velge norsk forklaring eller oversettelse og forklaring på engelsk, arabisk, somali, pashto, dari, tigrinja, ukrainsk eller russisk.

I læreboka er det lagt vekt på hyppige skriveoppgaver i tilknytning til tekstene. Det er en grammatikkdel etter hvert kapittel som heter «Vi arbeider med språket». Den digitale læringsressursen til På høyden inneholder interaktive oppgaver som er relatert til de samme temaene som blir behandlet i «Vi arbeider med språket».
På høyden. Unibok er rikt illustrert. Hvert kapittel starter med et «myldrebilde» som introduserer temaet. Alle bilder og illustrasjoner kan forstørres ved å klikke på dem. I forkurset er bildene samlet i «bildegallerier» i slutten av hvert underkapittel. Bildene har bildetekster og også alternative bildetekster for dem som har behov for å få lest opp hva bildet forestiller.

Det er produsert tre tematiske kortfilmer spesielt for verket, med oversettelser til de ulike språkene. I lærerveiledningen er det dessuten mange forslag til andre filmer til bruk i undervisningen.