FOKUS Politikk og menneskerettigheter Unibok

Andreas Føllesdal, Axel Aubert, Dag Einar Thorsen, Jostein Ryssevik, Martin Langvandslien

Lisens per bruker

359,–
Gå til bestilling
FOKUS Politikk og menneskerettigheter (vg2/vg3):
- Alle kapitler er oppdatert
- Refleksjonsspørsmål underveis i teksten
- Fordypnings- og teoritekster til hvert kapittel
- Nytt metodekapittel
- Gir elevene vitenskapelig innføring i faget

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale/innlest lyd som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lagre notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt for repetisjon og prøver.