Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022)

Vibece Moi Selvik

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling
HEI! A2 (2022) er tydelig knyttet til den nye læreplanen ved at læringsteorier rundt sosial læring og faglæring som læreplanen oppfordrer til er brukt gjennomgående. Den nye utgaven sikrer en smidig overgang fra HEI! A1 og til HEI! B1. Læreverket legger godt til rette for differensiering i sammensatte grupper og passer derfor fint på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftlig kompetanse får opplæring i samme gruppe. Læreren får stor frihet til å tilpasse aktiviteter til deltakerne ut fra nivå og gruppens størrelse.

HEI! A2 åpner for samtale og refleksjon. Målet er å løfte fram deltakernes forkunnskaper og skape engasjement rundt innholdet. Et viktig prinsipp i læreverket er å anerkjenne og bygge videre på deltakernes språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter, og gi dem mulighet til å bli trygg på egne ressurser.

Med HEI! A2 får man samfunnet inn i klasserommet, siden tekstboka vektlegger sentrale temaer fra læreplanen i samfunnsfag, som barn og familie, levesett, utdanning – og særlig arbeidsliv, som er hovedtema i tre av 10 leksjoner. Tekstboka legger til rette for spennende diskusjoner og samarbeid om disse og andre temaer. Deltakerne får en felles referanseramme som de kan snakke ut fra, og de får kunnskap og argumenter til å være aktiv i muntlig kommunikasjon. I den digitale boka på nettstedet er teksten lest opp. Denne kan bidra til at tekstene blir kjent for alle, også for deltakere med svake leseferdigheter eller synshemming.

Det er god variasjon i tekstene, og deltakerne blir introdusert for flere sjangre, som korte meldinger, e-post, dialoger, fortellende tekster og faktatekster. Tekstene egner seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, også når deltakerne selv skal fortelle. Det er god bildestøtte til tekstene og bildene kan brukes som igangsettere før lesing, under og etter lesing.

Til hver leksjon følger det med en ordliste som hjelper deltakerne med å forstå tekstene, og tilrettelegger for å tilegne seg nye ord og utvide ordforrådet. Arbeidsboka har oppgaver som legger til rette for elevsamarbeid og som åpner for å relektere over eget læringsbehov.

HEI! A2 Tekstbok har ti leksjoner:
• Leksjon 1: Skole
• Leksjon 2: På jobb
• Leksjon 3: Fritid
• Leksjon 4: Familieliv
• Leksjon 5: Å bo i Norge
• Leksjon 6: Arbeidsliv i Norge
• Leksjon 7: Økonomi
• Leksjon 8: Helse, livsstil og miljø
• Leksjon 9: Veien til jobb
• Leksjon 10: Kultur, identitet og ytringsfrihet

Les om HEI! A2 Arbeidsbok (læreplan 2021)
Les om HEI! A2 Elev- og lærernettsted

Her finner du informasjon om HEI! ABC, HEI! A1 og HEI! B1