Religion og etikk Unibok (LK20)

Eriksen, Fredriksen, Gupta, Haaland, Selimovic og Tuft

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling
Læreboka gir elevene en metodisk og systematisk innføring i religioner, livssyn, filosofi og etiske problemstillinger. Nettstedet, www.religionogetikk.cdu.no, gir forslag og muligheter for tematisk og tverrfaglig arbeid. I Religion og etikk får elevene møte mennesker og religioner gjennom både et innenfra- og et utenfraperspektiv. Læreverket vektlegger å gi elevene innsikt i hva identitet betyr for den enkelte, og forståelse for hva som skaper en persons identitet. Mangfoldskompetanse er sentralt i denne sammenhengen. I læreverket møter elevene unge mennesker fra ulike livssynstradisjoner.

Alle religioner og livssyn tas opp på en likeverdig og systematisk måte. Gjennom inndeling og oppgaver legges det til rette for sammenligning og samtenkning – både mellom religionene og mellom religion og filosofi. Filosofi og etikk har egne kapitler som gir et godt teoretisk grunnlag kombinert med refleksjon og eksempler.

Boka er tradisjonelt inndelt med et kapittel for hver av de store religionene, og egne kapitler for humanisme, identitet, filosofi og etikk. Alle tekstene har refleksjonsspørsmål som gjør at elevene stopper opp og tenker eller diskuterer. På fagnettstedet kan man velge en tematisk inngang, basert på kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Dette gir metode- og valgfrihet for lærer og elev. I tillegg dekker oppgavene i boka begge tilnærmingsmåter.