Moment vg3 Unibok (LK20)

Lånke, Fodstad, Østmoe, Norendal, Minken, Saxegaard, Antonsen, Hjortland og Blikstad-Balas

Lisens per bruker

239,–
Gå til bestilling
Kulturhistorien i Moment vg3
I Moment vg3 arbeider elevene med å forstå og tolke tekster i et kulturhistorisk perspektiv. Alle de kulturhistoriske kapitlene inneholder konkrete eksempler der samtidslitteratur og eldre litteratur kobles sammen og utforskes tematisk. Kulturhistorien blir presentert kronologisk, med redskapskapitler og kurs flettet inn for å skape sammenhenger og dybdelæring.

Kurs i skriftlige sjangre
I Moment vg3 er det egne kurs om å analysere sammensatte tekster, å skrive essay, retorisk analyse og å skrive fagartikkel. Det er også et eget kapittel med gode tips til å arbeide med en eksamensoppgave.
Kurs fra Moment vg1 og Moment vg2 er tilgjengelig på elevens nettsted.

Å tolke sakprosa er et nytt oppdrag i læreplanen LK20
I den nye læreplanen er tolking av sakprosatekster et nytt oppdrag. I kapittelet «Å tolke sakprosatekster» bruker forfatterne argumentasjonsanalyse, retorikk og kunnskap om sammensatte tekster til å vise hvordan eleven kan ta i bruk ulike verktøy for å analysere og tolke ulike sakprosatekster.

Et eget kapittel om kritisk lesing
I Moment vg3 knyttes en del av eksempelmaterialet til hvordan 2. verdenskrig fremstilles i litteratur og på film. Et annet sentralt perspektiv forfatterne behandler i Moment vg3 er å vise hvordan en sak preges av hvem som forteller historien, og at det dermed kan være mange sannferdige, men ulike, måter å framstille samme sak på.

Oppslagsdel med tipslister og fagbegreper
Moment vg3 inneholder en fyldig oppslagsdel med fagbegreper og tipslister til hvordan man kan skrive tekster i alle de skriftlige sjangrene som er behandlet i alle tre bøkene i læreverket. Disse sjekklistene er også tilgjengelig på elevens nettsted.

Tekstutvalget i Moment vg3
Tekstsamlingen i læreboka inneholder sakprosa og skjønnlitteratur fra de ulike epokene – både klassikere og samtidstekster. De eldre tekstene språklig modernisert og har mange og gode ordforklaringer. Både tekstsamlingen og lærebokas nettsted inneholder modelltekster skrevet av elever og lærere.

Digitale elev- og lærerressurser med lydbok
Moment Elevnettsted har aktuelle, utforskende og fordypende læringsstier og oppgaver som supplerer læreboka. Det er også gode verktøy som hjelper elevene med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Med lisens til Elevnettsted Pluss får elevene lydbok med læreboktekst og tekstsamling innlest av profesjonelle innlesere. Moment Lærernettsted har grundige og gjennomarbeidede forslag til årsplaner. Funksjonalitet på nettstedet legger opp til prosessorientert arbeid med utvalgte oppgaver, og lærer kan også legge inn egne oppgaver og tildele elevene.