Matematikk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Matematikk 7 Grunnbok Unibok

Matematikk 7 Grunnbok Unibok er en digital utgave av grunnboka i et leservennlig format, og er en del av læreverket Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er grunnboka alltid tilgjengelig, elevene kan lese den både online og offline på alle digitale flater. Unibok har flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe eleven i arbeidet med tekstene.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Grunnboka har

- tydelig struktur og illustrasjoner

- oppgaver med ulike nivåer

- innhold som gir dybdelæring og fleksibilitet

- tydelig progresjon i matematikkfaget

Grunnboka ivaretar kjerneelementene i matematikkfaget og de tverrfaglige temaene

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.