Moment vg2 Unibok (LK20)

Fodstad, Minken, Norendal, Blikstad-Balas, Lånke og Østmoe

Lisens per bruker

249,–
Gå til bestilling

Med Moment vg2 Unibok til fagfornyelsen (LK20) får elevene god hjelp til å mestre norskfaget og å bli studieforbredt. Læreverket legger godt til rette for dybdelæring og gir elevene reell studieforberedende lese- og skrivetrening i norskfaget. Elevene får fullstendige og gode forklaringer, og de får støtte til å lese lengre tekster. Modelltekster, kurs og redskapskapitler gir god støtte når elevene skal arbeide selvstendig med norskfaget.

Moment vg2 Unibok er et helhetlig pedagogisk tilbud og dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Lærebokteksten og tekstsamlingen er lest inn. Digital ordbok på bokmål og nynorsk er integrert.

Sammen med uniboka anbefaler vi å bruke de digitale ressursene Moment elev- og lærernettsted med innhold til videre fordypning og utforskning og nyttige ressurser for lærer til undervisningen. De digitale ressursene finner du på www.moment.cdu.no.

Les mer om læreverket Moment vg1-3 til fagfornyelsen (LK20) på www.cdu.no/vgs.