Visjon 1 Unibok (LK20)

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen

Lisens per bruker

316,–
Gå til bestilling

Læreverket Visjon presenterer markedsføringsfaget på en virkelighetsnær måte. Fagstoffet er sentrert rundt sentrale teorier, som kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra inn- og utland.

I Visjon får elevene en grundig innføring i hvordan faget er sentralt på ulike måter for bærekraftig utvikling og temaet går igjen som perspektiv i kapitlene i boka. Visjon har flere oppgaver der elevene må sette sammen kunnskap og kompetanse for å besvare komplekse problemer. Diskusjonsoppgaver krever at elevene reflekterer over problemstillinger og foreslår løsninger selv.

I den digitale læreboka og på nettstedet er det eksempler og læringsstier der elevene får arbeide både praktisk og utforskende med problemstillinger. Denne kombinasjonen gir elevene et godt faglig fundament og et godt utgangspunkt for å forstå for hvordan teorien kan benyttes i praksis.

På lærernettstedet finner lærer forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittelprøver og terminprøver. Lærer kan legge inn egne opplegg og jobbe prosessorientert med innleveringsoppgaver og underveisvurdering.