Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Liv Bredahl med flere

Lisens per bruker

199,–
Gå til bestilling
Samfunnsfag 8 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av grunnboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm. Boka er beriket med innlest lyd. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm er skrevet til fagfornyelsen og tar for seg det nye samfunnsfaget som helhet, belyser alle de sentrale aspektene og problemstillingene i faget og ser sammenhengen mellom hendelser i nåtid og fortid.
Samfunnsfag 8-10 er læreverket som har:

• alt du trenger for å skape engasjement og utforsking hos elevene
• spennende samfunnsaktuelle temaer som elevene kan lese og reflektere over
• tydelige temaer som gjør bøkene fleksible og enkle for læreren i sitt eget opplegg
• kapitler som er forankret i læreplanens kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer
• fortløpende refleksjonsspørsmål knyttet til teksten og oppgavesett knyttet til hvert kapittel

Til 8. trinnsboka har vi håndplukket åtte forfattere til å skrive hvert sitt kapittel: Kildekritikk, Identitet, Samfunn, Mangfold, Demokrati, Økonomi, Bærekraft og Den digitale verden. Tekstene er skrevet med innlevelse og temperatur, innsikt og engasjement – av skribenter som enten er spesialister på temaet sitt eller dedikerte samfunnsfaglærere.

Hvert kapittel starter med en liten historie. Ved å ta utgangspunkt i en situasjon som virker kjent for eleven, viser vi hvordan – og hvorfor – fagbegrepene er så relevante, og hvorfor det er så viktig å reflektere over årsak og konsekvens. Det trekkes linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Elevene blir invitert til refleksjon, diskusjon og undring gjennom engasjerende tekster og et omfattende spørsmåls- og oppgaveapparat.

Flere av kapitlene har et sideblikk på koronaepidemien. Hensikten er å gi eleven innsikt i hvilke konsekvenser en slik plutselig krise kan få – på alt fra bærekraft og økonomi til samfunnet som helhet. Eleven får også innblikk i en del forutsetninger som er viktige for at et samfunn skal kunne fungere bra. Flere samfunnsaktuelle temaer blir problematisert, deriblant rasisme og flyktningkrise.

Det er viktigere enn noen gang å få elever i ungdomsskolen til å bli engasjert i sentrale samfunnsspørsmål. Da trenger de kilder til kunnskap som gjennomsyres av et tilsvarende engasjement. Formuleringer, vinklinger, fotografier, illustrasjoner, layout; -alt er valgt for at det skal føles relevant for en 13–14-åring.
Boka inviterer elevene til refleksjon, diskusjon og undring gjennom engasjerende tekster og et omfattende spørsmåls- og oppgaveapparat. Dette for at elevene skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning.