Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud

Lisens per bruker

139,–
Gå til bestilling

Unibok-tekst

Engelsk 6 Textbook Unibok er en digital utgave av tekstboka i et leservennlig format, og er en del av læreverket Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er tekstboka alltid tilgjengelig, elevene kan lese den både online og offline på alle digitale flater – også mobil. Unibok har flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe eleven i arbeidet med tekstene.

Engelsk 6 Textbook Unibok er beriket med innlest lyd med ulike stemmer (se lydikon). Eleven kan også benytte seg av tekst-til-tale funksjon (velg engelsk) der tekst ikke har egne lydspor.

Ordforklaringer aktiveres ved å klikke på uthevede ord i teksten. Digital ordbok (engelsk-norsk) er også integrert og oppslagene vises i lesevinduet. I Glossary har elevene mulighet til å søke ordforklaringer som er tilpasset tekstene.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Ønsker du en engelskbok

- med tydelig struktur og lesestøttende illustrasjoner

- med tekster og oppgaver på tre ulike nivåer

- som gir mulighet til dybdelæring og fleksibilitet

- som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i engelskfaget

- som ivaretar kjerneelementene i engelskfaget og de tverrfaglige temaene

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.