Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book Unibok

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Lisens per bruker

219,–
Gå til bestilling
Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.

ENGELSK 8 Teacher’s Book er en utvidet versjon av elevboka og derfor den eneste boka læreren trenger. Teacher’s Book har nøyaktig samme visning av alle sidene som i Student’s Book, men i margene kan læreren finne følgende i hvert kapittel:

Kompetansemål
Interdisciplinary topics – tverrfaglige temaer
Background – mer informasjon om temaet
Suggestion – didaktiske tips, ekstra oppgaver og språkleker
Scaffolding – forslag til stillasbygging utover det som finnes i elevens bok
Before, During og After reading – veiledet lesing i klasserommet
Discussing images – forslag til arbeid med bilder
Assessment – forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig

Øvrige lærerressurser, som innlest lyd til tekstene og kapittelprøver, finnes i ENGELSK 8 Digital lærerressurs.