Kontakt (LK20) Unibok

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Lisens per bruker

229,–
Gå til bestilling

Med Kontakt Unibok i norsk yrkesfag vg2 vil eleven oppleve norskfaget som relevant for den yrkesretningen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem.

Kontakt Unibok er et helhetlig pedagogisk tilbud og dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Lærebokteksten og tekstsamlingen er lest inn. Digital ordbok på bokmål og nynorsk er integrert.

Sammen med uniboka anbefaler vi å bruke de digitale ressursene Kontakt elev- og lærernettsted med innhold til videre fordypning og utforskning og nyttige ressurser for lærer til undervisningen. De digitale ressursene finner du på www.kontakt.cdu.no.

Les mer om læreverket Kontakt til fagfornyelsen (LK20) på www.cdu.no/vgs.