Gymnos Kroppsøving Unibok (LK20)

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Mette Hanneborg, Lars-Jørgen Myhrvold og Kristian Abelsen

Lisens per bruker

200,–
Gå til bestilling


Gymnos Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

De digitale ressursene for elevene er et viktig supplement også til den digitale læreboka. På gymnos.cdu.no er det lagt opp til undervisningsopplegg og oppgaver med mer lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden og utforsker. Nettressursene for elevene er gratis, men de må logge inn for å lagre svar på oppgaver og få tilbakemeldinger fra lærer.

På lærernettstedet finner læreren flere nyttige ressurser til undervisningen og læreren kan følge med på elevenes arbeid, progresjon og kommentere innleveringer. Tilgang til lærerstoffet krever en årlig lisens per lærer.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe aktivt med lærestoffet i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i ny utgave av Gymnos Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Gymnos (LK20)cdu.no/vgs.
Gymnos nettsted finner du på gymnos.cdu.no