Moment vg1 Unibok (LK20)

Fodstad, Minken, Norendal, Magnusson, Lånke, Blikstad-Balas, Antonsen og Hjortland

Lisens per bruker

249,–
Gå til bestilling

Moment vg1 (2020) Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget norsk for studieforberedende i videregående skole. Utgaven dekker alle målene i læreplanen til fagfornyelsen (LK20). Lærebokteksten og de litterære tekstene er lest inn, og det er tilgang til digital ordbok på bokmål og nynorsk.

I Moment vg1 viser vi elevene at norskfaget krever å kunne tenke selv og lese kritisk og aktivt – en kompetanse som er både nyttig og nødvendig i det moderne mediesamfunnet. Dybdelæring er en sentral del av den pedagogiske metoden, og læreverket forklarer godt slik at elevene kan forstå faget når de leser på egenhånd.

En god leser tenker selv, men er også i stand til å bli inspirert av andres ideer og overbevist av gode argumenter. Læreboka inneholder et eget kurs om kritisk lesing og har mange konkrete eksempler. Dette er grunnleggende kompetanse for demokratisk medborgerskap.

I Moment vg1 er det et eget kurs om å bygge opp en fagartikkel. Kurset dekker alt fra tekstbinding, hva en god innledning og avslutning skal inneholde, til hvordan elevene skal være kildekritiske og hvordan de bruker og refererer til kilder i egne tekster.

Elevene lærer hvordan de bruker kunnskaper om retorikk og argumentasjonsanalyse for å vurdere alle former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Denne kunnskapen er sentral for å kunne forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten.

Moment gir elevene en original innføring i skjønnlitteraturens verden. Gjennom grundige leseeksempler får elevene bli med inn i tankeprosessene til en erfaren litteraturleser.

De digitale ressursene er et viktig supplement også til den digitale læreboka og er gratis for elevene. Her finner elevene oppgaver, mer fordypning og nyttige lese- og skriveverktøy. Lærerens ressurser har forslag til årsplaner, undervisningsopplegg om blant annet de tverrfaglige temaene, kritisk tenkning og tilnærming til tekst, lese- og skrivetrening, fordypende oppgaver og forslag til vurderingskriterier.

Les mer om læreverket Moment vg1 (2020) til fagfornyelsen (LK20) på www.cdu.no/vgs.
Moment nettsted finner du på www.moment.cdu.no