Alle tiders historie Vg2-3 Unibok (LK20)

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling

Alle tiders historie vg2-3 til fagfornyelsen (LK20) framhever historiefagets relevans og er skreddersydd for dybdelæring. Læreverket er elevnært og framhever fagets relevans og egenart. Alle generasjoner har møtt og møter historien med nye blikk og spørsmål. Elevene får verktøyene de trenger for å utvikle sin historiebevissthet for selv å utforske og undre seg over historiske spørsmål.

Alle tiders historie vg2-3 Unibok er et helhetlig pedagogisk tilbud og dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Lærebokteksten er lest inn. Digital ordbok på bokmål og nynorsk er integrert.

Sammen med uniboka anbefaler vi å bruke de digitale ressursene Alle tiders historie elev- og lærernettsted med innhold til videre fordypning og utforskning og nyttige ressurser for lærer til undervisningen. De digitale ressursene finner du på www.alletidershistorie.cdu.no.

Les mer om læreverket Alle tiders historie (2020) til fagfornyelsen (LK20) på www.cdu.no/vgs.