Delta! Unibok (LK20)

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Lisens per bruker

229,–
Gå til bestilling

Delta! (2020) Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget samfunnskunnskap i videregående skole. Utgaven dekker alle målene i læreplanen til fagfornyelsen (LK20). Lærebokteksten er lest inn, og det er tilgang til digital ordbok på bokmål og nynorsk.

Delta! til fagfornyelsen (LK20) har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. For å delta trenger vi kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, kompetanse til å forstå ulike perspektiver og evne til å tenke kritisk.

Delta! hjelper eleven å finne og vurdere kunnskap fra ulike kilder, og til å vurdere kritisk hva slags informasjon de gir. Gode og tilrettelagte oppgaver aktiviserer elevene, og gjør dem i stand til å bruke kunnskap og utforske på egenhånd.

Elevene får jobbe med tverrfaglige temaer, kildekritikk og tekstforståelse, og de får utviklet sin digitale kompetanse.

På nettstedet som er et viktig supplement også til den digitale læreboka er det mer fordypningsstoff, aktualitetsstoff og ulike oppgaver. Nettstedet er gratis for elevene. For læreren er det nyttig ressurser med forslag til årsplaner, vurderinger og undervisningsopplegg.

Les mer om læreverket Delta! (2020) til fagfornyelsen (LK20) på www.cdu.no/vgs.
Delta! nettsted finner du på www.delta.cdu.no