Citizens YF Unibok (LK20)

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling

Citizens YF (2020) Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget engelsk vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogam i videregående skole. Utgaven dekker alle målene i læreplanen til fagfornyelsen (LK20).

Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen

Citizens YF Unibok i kombinasjon med læreverkets digitale komponenter gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget på yrkedsfag.
Læreboka har fire temakapitler om sentrale temaer fra læreplanen og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og livsmestring og folkehelse ligger til grunn for de fire temakapitlene, noe som gjenspeiles i kapitlenes titler: Connections, Careers, Challenges og Citizens.

Elevene skal oppleve at Citizens YF er relevant for dem. Derfor er fagretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle flere av målene i den nye læreplanen. Spesielt i kapitlet Careers introduseres mange interessante temaer fra arbeidslivet i boka. Deretter går elevene til sitt eget utdanningsprograms elevnettsted, hvor de kan jobbe videre med temaet i læringsstier laget spesielt for utdanningsprogrammet.

Citizens YF legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, også når elevene skal trene på å bruke f. eks lesestrategier og i skriveprosesser. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger.

Citizens YF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Mange av tekstene i læreboka har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver.

Les mer om nettressursene og læreverket Citizens YF (2020) på www.cdu.no/vgs.

Citizens elev- og lærernettsted finner du her https://citizens.cappelendamm.no/