Citizens SF Unibok (LK20)

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling

Citizens SF (2020) Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til fellesfaget engelsk vg1 studieforberedende i videregående skole. Utgaven dekker alle målene i læreplanen til fagfornyelsen (LK20).

Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen

Citizens SF i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget. Citizens SF er knyttet tett opp til fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene gjennom temakapitlene Connections, Challenges, Cultures og Citizens, som belyses fra flere synsvinkler og gir rom for utforsking og fordypning. Læreboka gir også gode strategier og metoder for aktiv språklæring.

Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar kapitlene opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvordan kan vi forstå hverandre bedre på tvers av kulturer? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt?

Citizens SF legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, også når elevene skal trene på å bruke f. eks lesestrategier og i skriveprosesser. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger.

Citizens SF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad.

Kjerneelementene språklæring og kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens SF.

Citizens SF har rike nettressurser med nyttige funksjoner og er et viktig supplement til den digitale læreboka. Nettstedet er gratis for elever. Det er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver, om et tema tilknyttet teksten.

Les mer om nettressursene og læreverket Citizens SF (2020) på www.cdu.no/vgs.
Citizens elev- og lærernettsted finner du er https://citizens.cappelendamm.no/