Sosio Unibok

Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen

Lisens per bruker

309,–
Gå til bestilling
Sosio Unibok er den digitale utgaven av læreboka og er et helhetlig pedagogisk tilbud til programfaget sosiologi og sosialantropologi i videregående skole. Utgaven dekker læreplanmålene i Kunnskapsløftet. Boka er beriket med filmer og digitale oppgaver.

Læreverket er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuelle debatter. Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert.

Det er lagt vekt på at boka skal ha en klar struktur, ryddige og leservennlige sider. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon.

Elevnettstedet er gratis og åpent. Her finner eleven varierte oppgaver som viser fagets aktualitet og relevans for samfunn, politikk og hverdagsliv, et eget skrivekurs som gir praktiske råd for skriveopplæring, begrepsbank, presentasjoner av sosiologisk og sosialantropologisk forskning, kildekurs og trinn-for-trinn-forslag til miniforskningsprosjekter som elevene kan jobbe med selv.
Lærernettstedet har powerpointer til hvert kapittel, årsplan, forslag til vurderingssituasjoner og tips. Læreren finner også varierte undervisningsopplegg til hvert kapittel og opplegg knyttet til aktuelle filmer og dokumentarer.

Les mer om læreverket Sosio, og bestill lisens på www.cdu.no/vgs.