Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap Unibok

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen

Lisens per bruker

169,–
Gå til bestilling

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap Unibok er den digitale utgaven av læreboka.

Nye Makt og Menneske er samfunnsfagsverket som gir ungdommer den kunnskapen og forståelsen de trenger for å mestre det komplekse samfunnet de er en del av.

Læremiddelet har:

  • oppgavestoff som krever en utforsker

  • både narrative tekster og fagtekster

  • mange bilder og illustrasjoner som levendegjør faget

  • grafikk og kart som støtter tekstforståelsen

  • ordforklaringer

Læreverket har fått anerkjennelse av lærebokforskere på at tekstene utvikler demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis.

Samfunnet utvikler seg raskt, og det skjer stadig endringer. I Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap får elevene kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer. De får også kunnskap om kriminalitet og rusmidler, om kjærlighet, seksualitet og samliv. Elevene får øvelse i å delta i demokratiske prosesser, og får prøve seg som samfunnsforskere gjennom å samle og bruke aktuell informasjon fra mange ulike kilder. Ved å gjøre egne undersøkelser får elevene brukt ferdighetene de lærer.

Både lærere og elever rapporterer at oppsummeringene på slutten av hvert kapittel er svært gode og nyttige.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.